Hand Over Status

เป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย และช่วงนี้เป็นช่วงของการตรวจรับ และส่งมอบห้องให้ลูกค้า
จึงเน้นการทำงานร่วมกันระหว่าง ฝ่าย Construction+Sale maketing+Customer Service
ไซมิสสุรวงศ์
ไซมิสเอ็กคลูซีพควีนส์
ไซมิสบลอสซอมสาทร เจริญราษฎร์
ไซมิสเอ็กคลูซีพ 31
ไซมิสสุขุมวิท 42
ไซมิสสุขุมวิท 48
ไซมิสบลอสซอมคอนโด รามอินทรา
ไซมิส คิน
Powered by MakeWebEasy.com